หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้นำเข้าที่ต้องการขอรับจัดสรรโควตาเกษตร 10 รายการ รีบยื่นด่วน

26 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 662)

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ต้องการขอรับการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้าเกษตรตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป เนื้อมะพร้าวแห้ง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว กากถั่วเหลือง (เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ) และมันฝรั่ง ครั้งที่ 2 ปี 2562 ให้รีบยื่นความประสงค์ต่อกรมฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรโควตานำเข้าครั้งที่ 2 เพิ่มเติม จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรโควตานำเข้าครั้งที่ 1 และต้องมีประวัติการนำเข้าทั้งกรณีในโควตาและนอกโควตา (ตามความตกลงที่ยื่นขอ) เฉลี่ยย้อนหลังภายใน 36 เดือนนับแต่เดือนมิถุนายน 2561 เท่านั้น
 
ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรโควตานำเข้าครั้งที่ 1 สำหรับสินค้าเกษตร 10 รายการข้างต้น หากไม่ประสงค์จะนำเข้าหรือนำเข้าเพียงบางส่วน สามารถแจ้งคืนปริมาณที่ไม่นำเข้าดังกล่าวต่อกรมฯ ได้ เพื่อที่กรมฯ จะได้นำไปจัดสรรให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป
 
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอรับการจัดสรรโควตา สามารถยื่นความประสงค์ดังกล่าวข้างต้นต่อกรมฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-quota.dft.go.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร. 0 2547 4734 หรือ 0 2547 4771-86 ต่อ 4714 4718
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์