หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรี ICT ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สิงคโปร์

26 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 621)

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรี ICT ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Senior Official Meeting of the Asia-Pacific ICT Ministerial Meeting) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อหารือและรับรองร่างแถลงการณ์รัฐมนตรี (Ministerial Statement) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมอนาคตด้านดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Singapore Statement of the Asia-Pacific ICT Ministers on Co-creating a Connected Digital Future in the Asia-Pacific) โดยร่างแถลงการณ์ดังกล่าวจะเป็นเอกสารแสดงเจตจำนงของประเทศสมาชิก APT จำนวน 38 ประเทศ ในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาส่งเสริมอนาคตด้านดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วย 5 หัวข้อสำคัญ ได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล
2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ทางดิจิทัล
3) ชุมชนดิจิทัล
4) ความเชื่อมั่นด้านดิจิทัล และ
5) ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและความร่วมมือในทุกภาคส่วน
 
ทั้งนี้ จะมีการรับรองแถลงการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีด้าน ICT จากประเทศสมาชิกองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ในวันนี้ (26 มิถุนายน 2562) ณ Marina Bay Sands Expo and Conventional ประเทศสิงคโปร์
 
 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์