หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ประจำปี 2562 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

26 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 598)

การประชุมผู้นำ G20 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562 ณ นคโอซาก ประเทศญี่ปุ่น ในปีนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบัน อาทิ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโลก การรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำและการส่งเสริมบทบาทสตรี การรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อมของโลก เช่น เรื่องการจัดการปัญหาสภาวะโลกร้อน ขยะทางทะเล แหล่งพลังงานยั่งยืน เป็นต้น
 
ในการเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ครั้งนี้ไทยมีความตั้งใจที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักของวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) เพื่อย้ำความสำคัญของการร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการค้าพหุภาคีและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการกระจายผลประโยชน์และความเป็นธรรมจากเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งในเรื่องความร่วมมือเพื่อร่วมกันรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด "ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
 
อนึ่ง การประชุมกลุ่มประเทศสมาชิก G20 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เพื่อเป็นเวทีของผู้นำประเทศที่สำคัญของโลก 20 ประเทศ หารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินโลก รวมถึงตอบสนองต่อประเด็นท้าทายใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ สมาชิกประกอบด้วยประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 8 ประเทศ (สหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย) และประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ 11 ประเทศ (อาร์เจนตินา บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้และตุรกี) และสหภาพยุโรป มีมูลค่า GDP และประชากรเท่ากับร้อยละ 90 และร้อยละ 66 ของโลกตามลำดับ
 
สำหรับในปีนี้ ญี่ปุ่นได้เชิญแขกพิเศษเข้าร่วมเพิ่มเติม 8 ประเทศ ได้แก่ (1) สเปน (Permanent Guest) (2) เนเธอร์แลนด์ (3) สิงคโปร์ (4) เวียดนาม (5) ไทย (ประธานอาเซียน) (6) ชิลี (เจ้าภาพเอเปก) (7) อียิปต์ (ประธาน AU) และ (8) เซเนกัล (ประธาน NEPAD)
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์