หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
“พาณิชย์” ระดมสมองรับมือปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เผยในอาเซียน 28 ล้านคนต้องเปลี่ยนอาชีพ

24 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 579)

"พาณิชย์” จับมือสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย จัดสัมมนาสร้างความตระหนักให้อาเซียนและทุกภาคส่วน เตรียมรับมือผลกระทบจากเทคโนโลยียุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่จะมีการนำ AI มาใช้แทนแรงงานมนุษย์ การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่ง การใช้บิ๊กดาต้าตอบสนองความต้องการผู้บริโภค เศรษฐกิจแบ่งปัน พร้อมทำแผนพัฒนาแรงงานรับมือ ก่อนชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบ คาดปี 73 แรงงาน 375 ล้านคน ต้องเปลี่ยนอาชีพ เฉพาะในอาเซียนมี 28 ล้านคน
 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับนานาชาติ Symposium on ASEAN Human Empowerment And Development หรือ AHEAD ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย ว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ 4IR ที่มีต่อแรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพในอาเซียน และหารือแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยผลที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทยจะนำมาใช้ประกอบการจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบการวิชาชีพอาเซียนเพื่อรับมือกับ 4IR และเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้ความเห็นชอบและเสนอผู้นำอาเซียนรับทราบต่อไป
 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นผลพวงจากการปฏิวัติดิจิทัลผสานการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น จากการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาทดแทนแรงงานมนุษย์ การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตเข้ากับทุกสรรพสิ่ง (IoT) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะราย การพัฒนาสินค้าตามความต้องการเฉพาะบุคคล การสร้างเศรษฐกิจแบบแบ่งปันผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมทางชีวภาพอำนวยความสะดวกในการจัดลำดับทางพันธุกรรมและปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อพัฒนาวิธีบำบัดโรคสำหรับคนไข้แต่ละราย เป็นต้น
 
"การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดอาชีพที่ใช้ระบบดิจิทัลเป็นพื้นฐาน ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิต แต่จากการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้คาดการณ์ว่าแรงงานประมาณ 375 ล้านคนทั่วโลกอาจต้องเปลี่ยนอาชีพภายในปี 2573 สำหรับอาเซียนปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออาชีพประมาณ 28 ล้านคน ที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในอนาคต”
 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของไทยได้มีการประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนในประเทศแล้ว และในวาระการเป็นประธานอาเซียน สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย ซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานในส่วนของภาคธุรกิจของอาเซียน ได้เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยเป็น 1 ใน 5 ประเด็นผลักดันด้านเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมของอาเซียนสู่อนาคต
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์