หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พลังงานจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานฯ ครั้งที่ 37

24 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 620)

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 37 ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ (24 มิ.ย.62) โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานไทยเป็นประธานการประชุมครั้งนี้พร้อมกล่าวว่า ประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งในการเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม เชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้อาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียน ระยะ 10 ปี ระหว่างปี 2558-2568 คือ การขยายการเชื่อมโยงและการซื้อขายพลังงานในอาเซียน เช่น ในเบื้องต้นทางไทยได้ตั้งเป้าจะขยายการซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาวไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมอีกเป็น 300 เมกะวัตต์จากเดิมมีการซื้อไฟฟ้าที่ 100 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสายส่งให้เชื่อมโยงระหว่างรองรับการซื้อขายไฟในอนาคต พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ด้านพลังงานทดแทนด้วยการวิจัยเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน รวมถึงผลักดันการอนุรักษ์พลังงานที่ขณะนี้อาเซียนสามารถลดความเข้มของการใช้พลังงานได้เกินเป้าหมาย โดยสามารถทำได้ร้อยละ 21.9 ในปี 2559 จากเป้าหมายร้อยละ 20

สำหรับข้อสรุปและนโยบายที่สำคัญ หลังจากนี้จะรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน หรือ AMEM ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนกันยายนนี้ต่อไป โดยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานครั้งนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและนวัตกรรมแห่งอนาคต มีตัวแทนจาก 10 ประเทศ สมากชิกเข้าร่วม อาเซียนบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA)เข้าร่วม เพื่อหาความร่วมมือสร้างพลังงานในภูมิภาคอาเซียนเข้มแข็ง

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์