หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนมีมติดันเจรจาอาร์เซ็ปให้จบปีนี้

24 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 699)

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่กรุงเทพฯ ว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ให้สรุปผลในปีนี้ตามที่ผู้นำตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากปัจจุบันโลกอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดและความไม่แน่นอนทางการค้า การสรุปผลการเจรจาให้ได้ตามกำหนดจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในภูมิภาคของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ทั้ง 6 ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้อาเซียนได้หารือถึงประเด็นที่อาเซียนยังมีท่าทีต่างกัน และตกลงที่จะมอบให้คณะเจรจาของอาเซียนไปหารือเพื่อหาท่าทีร่วมกันให้ได้ เช่น เรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การลงทุน เป็นต้น ก่อนพบกับคู่เจรจาอีก 6 ประเทศในการประชุมครั้งต่อไป เพราะการที่อาเซียนมีท่าทีร่วมกันได้ในการเจรจาหลาย ๆ เรื่องจะช่วยขับเคลื่อนการเจรจาอาร์เซ็ปในภาพรวมให้มีความคืบหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจากนี้สมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ มีกำหนดหารือในระดับคณะเจรจาอีก 3 ครั้ง ที่ออสเตรเลีย จีน และเวียดนาม และระดับรัฐมนตรีอีก 2 ครั้ง ที่จีนและไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำให้อาเซียนเพิ่มความพยายามในการหารือกับคู่เจรจา 6 ประเทศ ในเรื่องที่ยังคงค้างอยู่ เพื่อหาข้อสรุปเรื่องการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน รวมถึงอีก 13 เรื่องที่ยังเหลืออยู่ให้ได้โดยเร็ว โดยหากการเจรจาสรุปผลได้สิ้นปีนี้และมีผลบังคับใช้โดยเร็ว จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของอาเซียนกับคู่เจรจาได้แน่นอน
 
การเจรจาอาร์เซ็ปมีเรื่องต่าง ๆ ที่สมาชิกต้องหารือกันทั้งหมด 20 เรื่อง เช่น การเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อโดยรัฐ กฎถิ่นกำเนิดสินค้า นโยบายการแข่งขัน เป็นต้น โดยเจรจาสำเร็จแล้ว 7 เรื่อง เหลืออีก 13 เรื่องที่ต้องเจรจาให้เสร็จในปีนี้ และมีความคืบหน้าล่าสุดโดยใน 13 เรื่อง ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแล้ว 2 เรื่อง คือ นโยบายแข่งขันและการระงับข้อพิพาท ส่วนการเปิดตลาดบริการในสาขาบริการโทรคมนาคมและการเงิน จะสรุปผลได้ในการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำอาร์เซ็ปที่เมลเบิร์น ออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม 2562 ขณะที่เรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) ตั้งเป้าจะสรุปผลให้ได้ที่เมลเบิร์นเช่นเดียวกัน
 
ความตกลงอาร์เซ็ปหากเจรจาสำเร็จและมีผลบังคับใช้ จะกลายเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรกว่า 3,560 ล้านคน หรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 10.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 29% ของมูลค่าการค้าโลก
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์