หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนครบ10ประเทศ ผู้นำเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

22 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 2004)

    ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 9 ประเทศ เดินทางถึงประเทศไทยครบแล้วในการเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยเป็นประธานการประชุมสุดยอดฯ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี ลักซ์ชัวรี่ กรุงเทพฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562

    การเดินทางของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียและคู่สมรส เดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสให้การต้อนรับ

    และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายโรดรีโก โรอา ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเป็นผู้ต้อนรับ

    สำหรับวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลามเสด็จฯ ถึงกรุงเทพฯ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับเสด็จ รวมทั้งเป็นผู้ต้อนรับ นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เดินทางถึงกรุงเทพฯ เช่นกัน

    นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ต้อนรับ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางถึงกรุงเทพฯ

    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคู่สมรสเป็นผู้ต้อนรับ นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรส ในการเดินทางถึงกรุงเทพฯ

    นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเป็นผู้ต้อนรับ นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ

    นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคู่สมรส เดินทางถึงกรุงเทพฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเป็นผู้ต้อนรับ

    ทั้งนี้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมคู่สมรสและคณะ เดินทางถึงกรุงเทพฯ เป็นประเทศล่าสุด โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคู่สมรสเป็นผู้ต้อนรับ

    สำหรับกิจกรรมในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 9.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะร่วมในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและเจ้าหน้าที่ระดับสูง เข้าร่วมงาน สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ ช่อง NBT2HD และเพจFacebook NBT 2HD ได้ตลอดจนเสร็จสิ้นพิธี

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม

เสด็จฯ ถึงกรุงเทพฯ

      สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางถึงกรุงเทพฯ

นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคู่สมรส

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

      นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคู่สมรส

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

      ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียและคู่สมรส

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

      นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

      นายโรดรีโก โรอา ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

      นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมคู่สมรส

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

      นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรส

เดินทางถึงกรุงเทพฯ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์