หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน

21 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 818)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคของเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ภายใต้แนวคิด พลังสตรีขับเคลื่อนโลกเศรษฐกิจ ก้าวล้ำสหัสวรรษ 4.0 โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีของประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งสำคัญของงานประชุมอาเซียน อันเป็นสามเสาหลักที่สำคัญต่อการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน ซึ่งการดำเนินการของผู้ประกอบการสตรีอาเซียนมีบทบาทในภาคธุรกิจซึ่ง AWEN (อาเว่น) หน่วยงานสำคัญที่ผลักดันสตรีอาเซียนได้มีความเท่าเทียม และรับรู้ ซึ่งเป็นความสำเร็จของสตรีประเทศไทย
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้นับเป็นการเปิดเวทีสำหรับผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียนได้แสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสนอความคิดริเริ่มในการสนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมการค้า เพื่อยกระดับความเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมพลังและสร้างความเข้มแข็งในทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับสตรีในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงให้การสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรระหว่างผู้ประกอบการสตรี ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักธุรกิจและวิชาชีพสตรีไทยกับต่างประเทศให้กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์