หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7

20 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1008)

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยให้การต้อนรับผู้นำเมืองหลวงจากประเทศต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งกลุ่มสมาชิกอาเซียนในเมืองหลวงของทุกประเทศอาเซียนได้มีการตกลงเพื่อจัดการประชุมความร่วมมือเป็นประจำทุกปี โดยการประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบอาเซียนในระดับเมือง โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารเมืองของผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งภายหลังจากการประชุมดังกล่าวผู้นำเมืองหลวงจะลงนามปฏิญญากรุงเทพ เพื่อร่วมกันในการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเมืองหลวงอาเซียนอย่างบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสร้างชุมชนอาเซียนที่สงบสุขรุ่งเรืองมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ในที่ประชุมจะนำเสนอแนวคิดการทำงานเป็นนโยบายที่ทางกรุงเทพมหานครได้ริเริ่มขึ้นได้แก่การเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับเยาวชนในโครงการการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ 2 หรือโครงการ Friend -To-Friend รวมถึงศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ชุมชนเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง อย่างไรก็ตาม
 
ผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์