หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“รองปลัดแรงงาน” แถลงต่อไอแอลโอ ย้ำ บทบาทไทยกำหนดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาที่ยั่งยืน

20 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 607)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ASEAN Labour Ministers’ Breakfast Meeting ณ โรงแรม President Wilson Geneva เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในฐานะประธานอาเซียน สมาชิกประจำของคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และผู้ประสานงานอาเซียนไอแอลโอ
 
สำหรับงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน และคุณโทโมโกะ นิชิโมโตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการเปิดตัววีดีโอ "ASEAN - ILO: Advancing Partnership for Sustainability” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 อีกด้วย
 
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ยังได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 (International Labour Organization: ILC) โดยกล่าวว่า ประเทศไทยเห็นด้วยกับวาระคนเป็นศูนย์กลาง (the human-centered agenda) ตามที่ได้วางรากฐานไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยควรอยู่บนหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ การลงทุนด้านศักยภาพคน กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน และงานที่มีคุณค่าและยั่งยืน
 
"ประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาของ ILO และมุ่งมั่นในการนำวาระ ค.ศ. 2020 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง และให้ความสำคัญเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยประเทศไทยจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับ ILO และทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเดินทางต่อไปข้างหน้าสู่อนาคตของงานที่โชติช่วงขึ้นแก่ทุกคน”
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์