หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประเทศไทย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ

18 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 977)

ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) วาระปี ค.ศ. 2020 - 2022 ในนามกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับจีน เกาหลีใต้ และบังกลาเทศ โดยประเทศไทยได้รับคะแนนเสียง 186 คะแนน ซึ่งถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของไทย ในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ หลังจากไทยเว้นจากการเป็นสมาชิกของคณะมนตรีนี้มาถึง 12 ปี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจริงจังทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
 
สำหรับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ เป็น 1 ใน 6 องค์กรหลักของสหประชาชาติ มีภารกิจหลักในการเสนอและทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นานาประเทศร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นเวทีระหว่างประเทศที่สามารถส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้ไทยมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ของไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ซึ่งที่ผ่านมา ระหว่างที่ไทยไม่ได้เป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ไทยก็มีบทบาทด้านการพัฒนามาโดยตลอด เช่น การส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การริเริ่มโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง เป็นต้น
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์