หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-สปป.ลาว ร่วมลงนามก่อสร้างสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)

18 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 687)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง คณะผู้บริหารกรมทางหลวง (ทล.) หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ นายแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง สปป.ลาว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ
 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า นับจากนี้ไปอีกประมาณสามปี ไทยจะมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิคำไซและเมืองใกล้เคียงของ สปป.ลาว ซึ่งจะช่วยพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากสะพานมิตรภาพฯ แห่งนี้ นอกจากจะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณด่านชายแดนฝั่งจังหวัดบึงกาฬและชายแดนฝั่งแขวงบอลิคำไซ ให้เป็นประตูการค้าที่สำคัญในการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้มากขึ้น อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าจากไทยไปสู่ตลาดจีนตอนใต้ เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคกลางของ สปป.ลาว สู่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังของไทย เพื่อขนส่งทางทะเลต่อไปยังภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงประเทศที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS สนับสนุนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง หรือกรอบ ACMECS ระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา สหภาพเมียนมาและเวียดนาม นอกจากนี้ ในอนาคตทั้งสองประเทศจะร่วมกันวางแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในระบบอื่น ๆ ต่อไป
 
โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 36 เดือน มีจุดเริ่มต้นจากกิโลเมตรที่ 0+000.000 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 (กม.123+430) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย สิ้นสุดโครงการฯ กิโลเมตรที่ 16+340.580 (จุดตัดถนนสาย 13) เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว แบ่งงานก่อสร้างเป็น 5 ส่วน ได้แก่
1) งานก่อสร้างถนนฝั่งไทยขนาด 4 ช่องจราจร ตามมาตรฐานอาเซียน ระยะทาง 12.13 กิโลเมตร
2) งานก่อสร้างถนนฝั่ง สปป.ลาว ระยะทาง 2.86 กิโลเมตร
3) งานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนทั้งสองฝั่ง
4) งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง เป็นแบบสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Extradosed Prestress Concrete Bridge) ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางและทางเท้า ความยาวช่วงข้ามแม่น้ำโขง 810 เมตร และทางลาดขึ้นลงสะพานทั้งสองฝั่ง รวมความยาวสะพานมิตรภาพฯ ทั้งหมด 1,350 เมตร และ
5) งานก่อสร้างโครงสร้างเชื่อมต่ออื่น ๆ โดยมีด่านควบคุม (Border Control Facilities, BCF) ทั้งสองฝั่งประเทศ และจุดสลับทิศทางจราจรอยู่ในฝั่ง สปป.ลาว
 
 
ที่มา : กระทรวงคมนาคม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์