หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เวียดนามลงทุนใน สปป. ลาว 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

12 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1030)

ปัจจุบัน มูลค่าการลงทุนของเวียดนามใน สปป. ลาว มีมูลค่ารวมทั้งหมด 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดอยู่ในลำดับการลงทุนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของ สปป. ลาว โดยการลงทุนส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทโยธาธิการและขนส่ง พลังงาน เหมืองแร่ เกษตรกรรม และการศึกษา
 
นายสุพัน แก้วมีไซ รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันเวียดนาม มีโครงการการลงทุนใน สปป. ลาว 409 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทโยธาธิการและขนส่ง พลังงานไฟฟ้า การเกษตร และการศึกษา โดยไม่รวมถึงการช่วยเหลือแบบให้เปล่า อย่างไรก็ตาม การลงทุนของเวียดนามในปัจจุบันโดยรวมไม่ขยายตัวได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวน
 
โครงการที่เวียดนามลงทุนใน สปป. ลาว ด้านโยธาธิการและขนส่ง ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมของทั้งสองประเทศ เช่น โครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ – ปากซัน – แทงถุย – เหงะอาน – ฮานอย เส้นทางรถไฟจากเวียงจันทน์ – ท่าแขก – มุยา – เติ่นเอิบ – หวุงอ่าง และโครงการก่อสร้างสนามบินหนองค้าง เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน
 
นอกจากนี้ รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ขยายความร่วมมือจากบทบันทึกการซื้อ – ขายไฟฟ้าระหว่าง สปป. ลาว และเวียดนามที่มีการลงนามร่วมกันตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันผลของการเจรจาเพื่อขายไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ไปเวียดนามมีความคืบหน้าพอสมควร อาทิ โครงการน้ำซำ 3 น้ำกง 2 และ 3 ดากอีมูน น้ำอาง และอื่นๆ นอกจากนี้ เวียดนามยังลงทุนในด้านเกษตรกรรม และมีความร่วมมือกับ สปป. ลาว ในด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งพนักงานและนักศึกษา โดยมีทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนและทุนส่วนตัวไปศึกษาในเวียดนามจำนวนมากในแต่ละปี
 
ในปี 2561 เวียดนามได้มอบทุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ สปป. ลาว จำนวน 735 พันล้านดอง (31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนโครงการที่สำคัญและผ่านการพิจารณาและรับรองแล้วจำนวน 8 โครงการ ปฏิบัติแล้วเสร็จพร้อมทั้งมีการรับ – มอบ แล้วจำนวน 12 โครงการ รวมทั้งโครงการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ โดยการใช้กลไกพิเศษ
 
นายสุพันฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักธุรกิจลาวที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามมีจำนวนน้อย และปัจจุบันวิสาหกิจของ สปป. ลาว กำลังอยู่ระหว่างการเจราจา เพื่อเข้าไปพัฒนาท่าเรือหวุงอ่าง 1 2 และ 3 ให้เป็นท่าเรือเพื่อความร่วมมือ สปป. ลาว – เวียดนาม แบบพิเศษที่จะทำให้ สปป. ลาว มีการขนส่งสินค้าในรูปแบบการนำเข้า – ส่งออกทางทะเลในอนาคต
 
 
 
ข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์