หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เอฟทีเอดันส่งออกปศุสัตว์ไปจีนโตกว่า 1,000% ท่ามกลางสงครามการค้า

11 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 562)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐเมริกากับจีนที่ยืดเยื้อ แต่เมื่อพิจารณาสถิติการส่งออกของไทยแล้ว พบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป โดยในปี 2561 ไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์สู่ตลาดโลกมูลค่า 3,914.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากปี 2560 ร้อยละ 17.88 ขณะที่การส่งออกฯ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 1,294.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.66 โดยจีนเป็นตลาดส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 1,045 ในขณะตลาดส่งออกที่สำคัญอื่น ๆ อาทิ ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ มีการขยายตัวเช่นกัน
 
นางอรมน เสริมว่า เอฟทีเอถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สินค้าไทยในประเทศคู่ค้า ทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากเอฟทีเอที่ไทยมีอยู่กับ 18 ประเทศ นั้น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา บรูไนและฮ่องกง ได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ทุกรายการจากไทยแล้ว ส่วน 9 ประเทศที่เหลือมีการเก็บภาษีนำเข้าเพียงบางรายการเท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบสถิติมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยในปี 2561 กับปีก่อนที่ความตกลง FTA แต่ละฉบับมีผลบังคับใช้ พบว่า อาเซียนขยายตัวมากที่สุดร้อยละ 4,318 รองลงมาคือจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,743 ส่วนประเทศอื่น ๆ อาทิ เกาหลีใต้ขยายตัวร้อยละ 528 และญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 403 เป็นต้น สอดคล้องกับสถิติปี 2561 ที่สินค้าปศุสัตว์เป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยขอใช้สิทธิประโยชน์จากเอฟทีเอในการส่งออกมากเป็นอันดับต้น
 
"กรมฯ พร้อมเดินหน้าผลักดันการเจรจาเอฟทีเอกรอบต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) การเจรจาจัดทำเอฟทีเอกับตุรกี ปากีสถาน และศรีลังกา ให้มีการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมต่อไป”
 
ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาห์หมูในจีนและเวียดนาม เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนหันมาบริโภคไก่แทน ซึ่งไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ประเภทไก่ที่สำคัญของโลกโดยเฉพาะไก่แปรรูปที่ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 1 และไก่สดแช่เย็นแช่แข็งที่เป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 5 ของโลก โดยในปี 2561 ไทยส่งออกสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป 3,129 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวขึ้นกว่าปี 2560 ถึงร้อยละ 10.16 และในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 ไทยส่งออกสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป 1,072.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 ถึงร้อยละ 11.78
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์