หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
เมียนมามีโครงการท่าเรือน้ำลึก 4 โครงการ

8 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3939)

เมียนมามีโครงการท่าเรือน้ำลึก 4 โครงการ

ท่าเรือน้ำลึก เมียนมาได้ตระหนักถึงความต้องการท่าเรือน้ำลึก สำหรับการค้าในอนาคต จึงมีโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกหลายโครงการ ได้แก่
 
1.โครงการท่าเรือน้ำลึก Kyaupyu ที่รัฐยะไข่

2.โครงการท่าเรือน้ำลึก Kalegauk อยู่ระหว่างเมืองเมาะลำใยและเมืองเยในรัฐมอญ
 
3.โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย อยู่ใกล้เมืองทะวายในมณฑลตะนาวศรี

4.โครงการท่าเรือน้ำลึก Bokyin อยู่ระหว่างเมือง Myeik กับ Kawthaung ในมณฑลตะนาวศรี

 

โดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์