หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สิงคโปร์ทุ่มงบกว่า 144 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สนับสนุนการวิจัยด้านอาหารเพื่ออนาคต

7 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 728)

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562 สํานักข่าว The Business Times ได้ลงบทความ "R&D in nutrition, Sustainability to drive disruption in food industry” มีสาระสําคัญ ดังนี้
 
ในปัจจุบัน บริษัทด้านอาหารและโภชนาการเริ่มมีการลงทุนในนวัตกรรมมากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพและสุขโภชนาการ โดยบริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือ SMEs ปัจจุบันให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) และสำหรับประเด็นดังกล่าว รัฐบาลสิงคโปร์ได้ให้ความสําคัญ สนับสนุน รวมถึงอํานวยความสะดวกให้กับกลุ่มธุรกิจ Startups ที่จะผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ เพื่ออนาคต พร้อมกันนี้ ในปัจจุบันธุรกิจอาหารได้ถูกท้าทายด้วยปัญหาต่าง ๆ อาทิ การขาดแคลนอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยั่งยืน การขนส่งสินค้าแบบใหม่ ฯลฯ กลุ่มผู้บริโภคก็เริ่มใส่ใจกับที่มาของอาหารมากขึ้น เน้นอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหาร และมาจากธรรมชาติ
 
สำหรับการลงทุนในสิงคโปร์ แนวโน้มของบริษัทระดับโลกขนาดใหญ่ด้านอาหาร โภชนาการ และบริการลูกค้า เริ่มเข้ามาตั้งในสิงคโปร์มากขึ้น อันเป็นการช่วยสร้างงานให้ชาวสิงคโปร์มากขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น บริษัท Danone ของฝรั่งเศส ได้เข้ามาตั้งศูนย์ Nutricia Research ในสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์สําหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ตลอดจนผู้ป่วยและเด็ก โดยบริษัทฯ ได้ทํางานใกล้ชิดกับหุ้นส่วนสิงคโปร์ อาทิ โรงพยาบาล ทั้งนี้ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวว่า สิ่งอํานวยความสะดวกในสิงคโปร์ได้ช่วยสร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมอาหาร
 
นอกจากนี้ บริษัท DSM ของเนเธอร์แลนด์ก็ได้เปิดศูนย์ Nutrition Innovation Centre ในสิงคโปร์เมื่อปี 2558 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มและอาหารเสริมให้เหมาะกับประชากรในภูมิภาคเอเชีย เช่น การลดน้ำตาล การลดไขมัน การเพิ่มไฟเบอร์ และการช่วยย่อยแลคโตสในนม ฯลฯ
 
สำหรับสถาบันการศึกษาในสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) ได้ทํางานร่วมกับบริษัทเครื่องดื่ม Fraser and Neave หรือ F&N เพื่อคิดค้นส่วนประกอบใหม่ ๆ และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็พยายามจะหาความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ก็อยู่ระหว่างร่วมมือกับบริษัทผลิตเบียร์เพื่อคิดค้นเบียร์แบบ probiotic ด้วยเช่นกัน
 
ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับอาหารสําหรับอนาคต โดยเมื่อปี 2559 สิงคโปร์ได้ริเริ่มแผนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสําหรับการผลิตอาหารเพื่อทําให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางด้านอาหารและโภชนาการระดับชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย และเมื่อเดือน มี.ค. 2562 มูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NRF) ได้สนับสนุนงบประมาณ 144 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อวิจัยด้านอาหารเพื่ออนาคตและความปลอดภัยด้านอาหารอีกด้วย
 
 
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์