หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
จ.ตรัง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever)

6 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 654)

นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่มีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถควบคุมได้ ต่อมามีรายงานการเกิดโรคในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและกัมพูชา ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรภายในภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค
 
ทั้งนี้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) เป็นโรคระบาดสัตว์ที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ชนิดอื่น เกิดโรคได้เฉพาะในสุกรเท่านั้น แต่เป็นโรคที่มีความรุนแรงได้ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและยาในการรักษาโรค หากมีการระบาดเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นอย่างมาก
 
จังหวัดตรังจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War Room) พร้อมกำหนดจัดประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง โดยมีปศุสัตว์อำเภอ ตัวแทนจากบริษัท เบทาโกร บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และตรังวัฒนาฟาร์ม ร่วมซักซ้อมความเข้าใจและแผนเตรียมความพร้อม ทั้งกรณีเฝ้าระวังป้องกันโรคก่อนมีการระบาดและกรณีที่มีการระบาดของโรคเกิดขึ้นในจังหวัดตรัง โดยในพื้นที่จังหวัดตรังมีข้อมูลจำนวนสุกรที่เลี้ยงในพื้นที่ ประมาณ 59,264 ตัว จากเกษตรกรจำนวน 682 ราย
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์