หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เดินหน้าปฏิรูปภาคการประมงทั้งระบบ จับมือประชาคมโลกร่วมรักษาทรัพยากรทะเลสู่ความยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารต่อไป

6 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1127)

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิด กฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU DAY) ที่ประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ว่าขณะนี้มีความคืบหน้าการรับซื้อเรือจำนวนหนึ่งแล้ว ส่วนเรืออีกส่วนที่เหลือก็รอการทำลายต่อไป
 
โดยหลังจากนี้ไทยก็จะยังคงเดินหน้าทำตามกฏหมายที่สหภาพยุโรป หรืออียูกำหนดต่อไปอย่างเข้มงวด รวมถึงผลักดันการแก้ไขปัญหา IUU ต่อเนื่องต่อไป แม้ประเทศไทยจะปลดใบเหลืองการทำประมง IUU ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 
โดยไทยจะดำเนินการตามกฏระเบียบสากล เพื่อแสดงบทบาทและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภาคประมงที่จะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง เช่น การผลักดันนโยบายประมงร่วมอาเซียน (ASEAN General Fisheries Policy) ควบคู่การวางรากฐานการแก้ไขปัญหาการทำประมงของประเทศไทยไปสู่การประมงอย่างยั่งยืน ทั้งด้านกฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง การติดตามควบคุมและเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนด้านแรงงาน
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ IUU DAY
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์