หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน เตรียมนำคณะไตรภาคีเข้าร่วมประชุมใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

6 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 675)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนไตรภาคีที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 ระหว่างวันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานสหประชาชาติ และสำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วย วาระประจำ หัวข้อรายงานของประธานคณะประศาสน์การและผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ข้อเสนอแผนงานและงบประมาณและคำถามต่าง ๆ ข้อมูลและการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ และวาระรอง เอกสารผลลัพธ์ครบรอบ 1 ศตวรรษ ILO ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน และการอภิปรายตามประเด็นหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของงาน นอกจากนี้ ยังมีวาระการร่วมลงคะแนนรับรองการเสนอมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศฉบับใหม่อีกด้วย
 
สำหรับการประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นโครงสร้างการตัดสินใจและกำหนดนโยบายสูงสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยการประชุมกำหนดจัดปีละหนึ่งครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนไตรภาคีจากประเทศสมาชิก 187 ประเทศ และผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติ เพื่อพิจารณาหัวข้อต่าง ๆ ในโลกแห่งการทำงานที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมที่ตั้งขึ้นโดยคณะประศาสตร์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการชุดใหญ่เต็มคณะ และคณะกรรมการด้านเทคนิคต่าง ๆ ทั้งนี้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ณ ห้องสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในช่วงเช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์