หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาร์เซ็ปนัดพิเศษมีความคืบหน้าใน 4 ประเด็น "กฎถิ่นกำเนิดสินค้า โทรคมนาคม การเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา"

5 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 473)

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างอาเซียนและคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ว่า การประชุมครั้งนี้มีความคืบหน้าใน 4 ประเด็น โดยได้ตกลงรายการสินค้าสำหรับกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะได้เพิ่มอีก 331 รายการ ทำให้มีรายการสินค้าที่ตกลงกันได้แล้วกว่า 70% ของรายการสินค้าทั้งหมด ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยส่งสินค้าที่ผลิตในไทยไปยังประเทศสมาชิกได้มากขึ้น รวมถึงใช้วัตถุดิบและส่วนประกอบจากประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปได้มากขึ้น ทั้งนี้ ยังตกลงกันได้ในภาคผนวกบริการโทรคมนาคมใน 6 เรื่อง คือ คำนิยามบริการโทรคมนาคม สิทธิการคงเลขหมาย การเชื่อมโยง การเข้าถึงและใช้โครงข่ายโทรคมนาคม การระงับข้อพิพาทและการเข้าถึงสายท่อและเสา ซึ่งการเจรจาถือว่าคืบหน้าถึง 95% แล้ว คาดว่าจะสรุปได้ในการประชุมครั้งหน้าเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ออสเตรเลีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการขยายธุรกิจมากขึ้น
 
สำหรับภาคผนวกบริการการเงิน ได้ข้อสรุปในเรื่องคำนิยามบริการการเงิน และเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสามารถสรุปเรื่ององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้แล้ว ซึ่งจะส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีประเด็นอ่อนไหวที่ต้องเจรจาต่อ เช่น การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เป็นต้น
 
นายรณรงค์กล่าวว่า ในการเจรจายังมีประเด็นที่ยากที่สุด คือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ากรณีเป็นสินค้าเดียวกัน เพราะสมาชิกมีระดับการเปิดตลาดต่างกัน ซึ่งอาจมีการสวมสิทธิส่งออกโดยแอบอ้างแหล่งกำเนิดของสมาชิกอื่น เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะสมาชิก ทั้งอาเซียน อินเดีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ได้ยื่นข้อเสนอการเปิดตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความซับซ้อนของกฎเกณฑ์ด้านศุลกากรที่ใช้พิจารณาการนำเข้าสินค้า แต่จะเร่งหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบการค้าสินค้าของอาเซียน ส่วนการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน สมาชิกจะยื่นข้อเสนอปรับปรุงการเปิดตลาดอีกครั้งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของแต่ละสมาชิกให้มากขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม แม้สมาชิกจะสามารถสรุปผลเจรจาได้ในสิ้นปีนี้ แต่คงไม่สามารถลงนามความตกลงได้ในปี 2563 เพราะต้องรอให้สมาชิกทุกประเทศแปลงพิกัดศุลกากร (ฮาร์โมไนซ์) ของตารางการลดภาษีสินค้าให้เป็นพิกัดศุลกากรล่าสุดของปี 2560 ให้เสร็จก่อน เพราะในการเจรจาอาร์เซ็ป สมาชิกใช้ตารางการลดภาษีตามฮาร์โมไนซ์ปี 2555
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์