หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. อนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5

5 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 851)

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 เชื่อมระหว่างบึงกาฬและแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยและมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามความตกลงดังกล่าว รวมถึงที่ประชุมยังได้อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอที่ให้กรมทางหลวงดำเนินการโครงการนี้ ด้วยวงเงิน 2,630 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบ ได้แก่ ค่าก่อสร้าง 2,553 ล้านบาท และค่าควบคุมงานก่อสร้าง 77 ล้านบาท ในการนี้ ยังมีค่าจัดกรรมสิทธิ์อีก 400 ล้านบาท โดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมทางหลวง ขณะที่ทั้งโครงการจะใช้งบประมาณก่อสร้างรวมทั้งโครงการ 3,930 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายของฝั่งไทย วงเงิน 2,630 ล้านบาท และของฝั่ง สปป.ลาว 1,300 ล้านบาท
 
โครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศให้ดีขึ้น
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์