หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอ จับมือสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ผลักดันทางเดินเรือจ.ตราด-เกาะฟูก๊วก

4 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 985)

บีโอไอ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และทีเส็บ สำรวจเส้นทางเดินเรือจากจังหวัดตราดผ่านจังหวัดสีหนุวิลล์ กัมพูชาไปยังเกาะฟูก๊วกของเวียดนาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดตราดและภาคตะวันออกของไทย โดยพร้อมผลักดันให้เกิดการเดินเรือในเส้นทางสายนี้อย่างเป็นทางการในปี 2563 นี้

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ทีเส็บ หอการค้าแห่งประเทศไทย กำลังผลักดันให้จังหวัดตราด เปิดเส้นทางการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจของ 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชาและเวียดนาม เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในฝั่งตะวันออกของไทย มีมูลค่าการค้าชายแดนถึงปีละกว่า 3 หมื่น 5 พันล้านบาท โดยสินค้าหลักที่ส่งออกจากจังหวัดตราดไปยังกัมพูชาและเวียดนาม คือ น้ำตาล เครื่องดื่มและอาหารเสริม

นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนน่าศึกษาทั้งทางบกและทางทะเล ทางสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา จึงนำภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจากจังหวัดตราด ผ่านจ.เกาะกง จ.สีหนุวิลล์ มุ่งหน้าสู่เกาะฟูก๊วก ของเวียดนาม โดยทางไทยกำลังมีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดเส้นทางเดินเรือจากจังหวัดตราดไปยังจังหวัดสีหนุวิลล์ ของกัมพูชาและเกาะฟูก๊วกของเวียดนามให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมให้ได้ภายในปีหน้านี้ โดยเส้นทางทางทะเลจากเกาะช้าง จังหวัดตราดถึงจังหวัดสีหนุวิลล์ กัมพูชา มีระยะทาง 106 ไมล์ทะเล และจากจังหวัดสีหนุวิลล์ ถึงเกาะฟูก๊วก ทางตอนใต้ของเวียดนาม มีระยะทาง 63 ไมล์ทะเล

การเชื่อมเส้นทางสายตะวันออกทางทะเลไปยังทางภาคใต้ของกัมพูชาและเวียดนาม ถือเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในทะเลอ่าวไทย ขณะที่ในซีกของทะเลอันดามันมีการท่องเที่ยวทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านมาระยะหนึ่งแล้วจากจังหวัดระนองไปเกาะสองของพม่า และจากจังหวัดสตูลไปเกาะลังกาวีของมาเลเซีย ซึ่งการประชุมสภาธุรกิจไทย กัมพูชาและเวียดนามครั้งที่ 3 จะมีขึ้นที่จังหวัดตราดในเดือนกรกฎาคมซึ่งหากมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงกันได้ จะทำให้โครงการนี้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยืนยันจะผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ในรัฐบาลชุดใหม่นี้

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์