หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รองนายกฯ เยือนสิงคโปร์ ร่วมประชุม IISS Shangri - La Dialogue แสดงจุดยืนประธานอาเซียน

4 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 802)

รองนายกฯ เดินทางร่วมประชุม IISS Shangri - La Dialogue ประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความมั่นคงของภูมิภาค ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะ เดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่าง 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 62 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความมั่นคงของภูมิภาคในการประชุม IISS Shangri - La Dialogue

จากการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้พบและหารือทวิภาคีกับ นาง อนา เบอร์ชาลล์ รองนายกรัฐมนตรีโรมาเนีย ถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคและความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ( IUU ) โดยถือเป็นโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียน และโรมาเนียจะเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปในปี 62 ซึ่งจะได้ประสานประโยชน์ของภูมิภาคร่วมกัน

ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้พบและหารือกับ นาย กาวิน วิลเลียมสัน รมว.กลาโหมสหราชอาณาจักร ถึงการขยายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางทหารระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการฝึก ศึกษา และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยอังกฤษ พร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพอาเซียนในปี 2562 และมีความสนใจเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์ในการประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน และรมว.กลาโหมประเทศคู่เจรจา พร้อมทั้งต่างใช้โอกาสนี้ เชิญรมว.กลาโหมแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน เพื่อร่วมหารือทบทวนแนวทางความร่วมมือที่ผ่านมา และพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคตให้มากขึ้น

จากนั้น พล.อ.ประวิตร หารือกับนาย ฮาจิต ซิงห์ สัจจาน รมว.กลาโหมแคนาดา ถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการทหาร ทั้งด้านการฝึก ศึกษา ด้านการรักษาสันติภาพ และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยแคนนาดาอยู่ระหว่างปรับกองทัพให้ทันสมัย และให้ความสำคัญกับการป้องกันประเทศด้านเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น พร้อมทั้งขอชื่นชมบทบาทนำของไทยในภูมิภาคและพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปีหน้า

และในตอนท้าย พล.อ.ประวิตร ได้พบกับ ดร.อึ้ง เอ็ง เฮน รมว.กลาโหมสิงคโปร์ โดยได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการจัดงานประชุม IISS Shangri-La Dialogue ครั้งที่ 17 ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค ขณะเดียวกัน สิงคโปร์พร้อมที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือกับไทย และพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นโอกาสการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ที่เราจะแสดงจุดยืนและดำรงบทบาทนำด้านความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับประเทศต่างๆ ในการธำรงไว้ซึ่ง เสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์