หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมรับความตกลงFTAอาเซียน-ฮ่องกง

4 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 744)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ พร้อม รับความตกลง FTA อาเซียน-ฮ่องกง เปิดให้บริการออก Form AHK ด้วยระบบ Electronic Signature and Seal ตั้งแต่ 11 มิ.ย. 62 นี้ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ จะเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าประเภท ASEAN – Hong Kong หรือ Form AHK ด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกอบการที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการส่งสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศไทย ไปยังฮ่องกงภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN – Hong Kong FTA : AHKFTA)

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง เป็นความตกลงเขตการค้าเสรีล่าสุดที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกำหนดให้การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไทยที่ส่งออกไปฮ่องกงจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM AHK) เพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษฯ หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 0-2547-4830 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วน 138

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ
     


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์