หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน

31 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 760)

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยเนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน ทางกรมปศุสัตว์คาดหวังให้ประชาชนคนไทยบริโภคนมมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กไทยควรดื่มนมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันปริมาณการดื่มนมของคนไทยอยู่ในระดับที่น้อย มีอัตราส่วนเฉลี่ยเพียง 18 ลิตรต่อคนต่อปี เท่านั้น จึงมีเป้าหมายวางแผนและรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ภายในปี 2563 และคาดหวังให้เพิ่มขึ้นทุกปี
 
ขณะที่การจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ที่จัดพร้อมกับงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 พค. ถึง 2 มิย. นี้ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากนักวิชาการเข้าร่วมในเวทีเสวนาทำอย่างไรให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น เพื่อทราบถึงสาเหตุที่คนไทยไม่นิยมดื่มนม ขณะเดียวกันเพื่อเผยแพร่คุณประโยชน์ของนมและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากนม ซึ่งนอกจากผู้บริโภคได้รับประโยชน์ทางโภชนาการจากนมแล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยังมีรายได้ที่มากขึ้นอีกด้วย
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์