หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
การรับประทานอาหารของชาวมาเลย์

29 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 7812)

ชาวมาเลย์นิยมรับประทานอาหารด้วยมือ

ควรเรียนรู้การรับประทานอาหารด้วยมือ โดยปกติครอบครัวชาวมาเลย์นิยมรับประทานด้วยมือเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทานอาหารที่ห่อด้วยใบตอง การใช้มือจะให้ความรู้สึกว่าอาหารอร่อยเป็นพิเศษ และควรใช้มือข้างขวาในการรับประทานอาหารเสมอ เพราะถือว่ามือซ้ายใช้สำหรับสุขอนามัยส่วนบุคคล
 
ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ควรใช้ช้อนและส้อมเมื่อออกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเนื่องจากชาวมาเลย์จะใช้ช้อนและส้อมเฉพาะเมื่อออกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารหรือนอกชุมชนชองชาวมาเลย์เท่านั้น

 

โดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์