หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ภาวะการค้าชายแดนไทย-เมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน เมษายน 2562

29 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1399)

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้ง 7 อำเภอ ระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร และมีจุดทำการค้านำเข้าและส่งออก จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน รับผิดชอบจุดผ่อนปรนจำนวน 3 จุด คือ 1) จุดผ่อนปรนบ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2) จุดผ่อนปรนบ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 3) จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม 2.ด่านศุลกากรแม่สะเรียง รับผิดชอบจุดผ่อนปรนจำนวน 2 จุด คือ 1) จุดผ่อนปรนบ้านเสาหิน ตำบลอ่างหิน อำเภอแม่สะเรียง 2 )จุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย
 
ทั้งนี้ สถานการณ์การค้าชายแดนในช่วงปี 2553 - 2562 มีมูลค่าการค้ารวมจำนวน 8,282 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออกจำนวน 4,235 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้าจำนวน 4,047 ล้านบาท ทั้งนี้ สถานการณ์การค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีมูลค่าการค้าสูงสุดในปี 2561 จำนวน 1,762.77ล้านบาท และมูลค่าต่ำสุดในปี 2555 จำนวน 186 ล้านบาท จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกินดุลการค้า 5 ปีและขาดดุลการค้า 5 ปี ซึ่งในภาพรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงได้ดุลการค้าจำนวน 197.62 ล้านบาท
 
ซึ่งมูลค่าการค้าในเดือนเมษายน 2562 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 มูลค่ารวมในเดือนเมษายนมีจำนวน 99.43 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 36.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.69 มูลค่าการส่งออก จำนวน 64.24 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 2.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.11 มูลค่าการนำเข้า 35.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 33.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.74 ดุลการค้าเกินดุล จำนวน 29.05 ล้าน
 
โดยประเภทสินค้าที่มีการส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ ผงชูรส เบียร์กระป๋อง กาแฟปรุงสำเร็จรูป สปายไวน์และไวน์ที่ทำจากองุ่นสด ตามลำดับ และประเภทสินค้าที่มีนำเข้า ได้แก่ โค-กระบือมีชีวิต แร่ดีบุก พริกแห้ง และสินค้าไปรษณีย์ ตามลำดับ
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์