หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“พาณิชย์” ลงนาม MOU กับจังหวัดวากายามะ สร้างเครือข่ายพัฒนา SMEs ไทย-ญี่ปุ่น

29 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 410)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายโยชิโนบุ นิซากะ (Mr. Yoshinobu NISAKA) ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมมือกันในการสร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs ระหว่างกัน และยังเป็นการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ของไทยให้สามารถเปิดตัวสินค้าและบริการท้องถิ่นขยายสู่ตลาดตามนโยบายผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก (Local to Global)
 
จังหวัดวากายามะ เป็นจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งในด้านการผลิตสำคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เหล็ก เครื่องจักรกลและอาหาร มีสัดส่วนของ SMEs ในระดับสูง โดยกลุ่ม SMEs หลัก ได้แก่ เครื่องหนัง สิ่งทอ ของใช้ในครัวเรือน เครื่องเขิน เฟอร์นิเจอร์ สินค้าอาหารแปรรูป เป็นต้น โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นเวทีที่จะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ของทั้งสองฝ่าย เพราะจังหวัดวากายามะมีโยบายในการส่งเสริมให้ SMEs ดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสร้างโอกาสในการส่งออกให้กับ SMEs ตามนโยบายการ Local to Global
 
"การจัดทำ MOU ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการลงนามร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดของญี่ปุ่น นอกเหนือจากการลงนาม MOU ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และยังสอดคล้องกับนโยบายของกรมฯ ที่มุ่งขยายตลาดเมืองรอง โดยมั่นใจว่าหลังจากลงนาม MOU กันแล้ว จะทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือในการพัฒนา SMEs ร่วมกันได้ และใช้จุดแข็งที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ในการขับเคลื่อน SMEs ออกสู่ตลาดโลก”


ที่มา : กระทรวงพาณิชย์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์