หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพฯ

24 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 493)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญที่จะหารือกันในครั้งนี้ คือ การผลักดันให้การเจรจาคืบหน้าและหาข้อสรุป 13 ข้อบทที่ค้างอยู่จาก 20 ข้อบทให้ได้มากที่สุด เช่น ข้อบทเรื่องการค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การลงทุนและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า การสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ปภายในปี 2562 ถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สมาชิกอาร์เซ็ปจะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ เพราะเป็นเรื่องที่ผู้นำได้ตกลงกันไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ไทยในฐานะประธานอาเซียนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการเจรจาอาร์เซ็ปให้สามารถหาข้อสรุปได้ในปีนี้ จึงเห็นว่าสมาชิกอาร์เซ็ปควรหารือกันบ่อยครั้งขึ้นในระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงสิ้นปี ทั้งนี้ ไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมอาร์เซ็ปทั้งหมด 2 ครั้งในปีนี้ที่กรุงเทพฯ ได้แก่ การประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการฯ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป ครั้งที่ 7 ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 ในช่วงเดือนกันยายน
 
นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจ การสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ปให้ได้โดยเร็วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยอาร์เซ็ปจะเป็นความตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน แต่จะรวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่มุ่งลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน โดยสมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศจะมีประชากรรวมกันมากถึง 3,500 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 48% ของประชากรโลก และมีมูลค่า GDP กว่า 27.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32.3% ของ GDP โลก
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์