หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“พาณิชย์” เตือนผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปสหรัฐฯ เตรียมพร้อมรับมือระเบียบใหม่ FDA

23 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 472)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตือนผู้ส่งออกสินค้าอาหารเข้าสหรัฐอเมริกา ศึกษาเรียนรู้ระเบียบใหม่ของ FDA ที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันอาหารที่ไม่ได้คุณภาพเข้าสู่ตลาด
 
างขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้ประกาศว่ากำลังจัดทำกลยุทธ์ใหม่ที่จะเพิ่มการตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าสำหรับมนุษย์และสัตว์ที่ด่านนำเข้าและที่สถานที่เก็บสินค้าอาหารในต่างประเทศ และการใช้อำนาจบังคับการเรียกเก็บสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสินค้าอาหารที่ถูกส่งเข้ามาจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่ส่งสินค้าอาหารเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ จะต้องศึกษาและเรียนรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยไปยังสหรัฐฯ
 
ทั้งนี้ Mr. Scott Gottlieb, FDA Commissioner และ Frank Yiannas, Deputy Commissioner for Food Policy and Response ได้ระบุว่า สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าอาหารประมาณ 15% ของอุปทานอาหารทั้งหมดของสหรัฐฯ จากกว่า 200 ประเทศและดินแดนในอาณัติ โดยมีสถานที่เก็บสินค้าอาหารและฟาร์มในต่างชาติประมาณ 1.25 แสนแห่ง และในระยะ 15 ปีที่ผ่านมามีการนำเข้าอาหารเพิ่มขึ้น โดยผักสดมีการนำเข้า 32% ของความต้องการ ผลไม้สด 55% และอาหารทะเล 94% โดยพบว่าปัจจุบันมีการนำส่วนผสมจากโรงงานผลิตอาหารในต่างประเทศหนึ่งโรงงาน ได้ถูกส่งไปใช้ในสินค้าอาหารหลายรายการ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มโอกาสของอันตรายที่มาจากเชื้อโรคที่เกิดจากอาหารเข้าสู่อาหารที่ส่งเข้าไปจำหน่ายในสหรัฐฯ
 
สำหรับกลยุทธ์ใหม่ ที่ FDA กำหนดขึ้น มี 4 ประการ ได้แก่
1. การป้องกันปัญหาเรื่องความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่อุปทานต่างชาติก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดย FDA จะเพิ่มการตรวจสถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศ และใช้กฎระเบียบตามที่กำหนดไว้ใน The Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) ที่กำหนดให้แจ้งว่าผู้จัดส่งอุปทานให้แก่ตน มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานของสหรัฐฯ หรือไม่ แต่จะลดการตรวจในประเทศผู้ส่งออกที่มีระบบความปลอดภัยของอาหารและกิจกรรมการตรวจสอบที่เทียบเท่ากับสหรัฐฯ เช่น แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบและการปฏิเสธการนำเข้าอาหารที่ไม่ปลอดภัยที่ด่านนำเข้าสหรัฐฯ โดย FDA จะยกระดับระบบการตรวจและการทบทวนการนำเข้าที่ด่านนำเข้าให้ทันสมัยขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Foreign Supplier Verification โปรแกรม Voluntary Importer Incentive ผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่สามและที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองแล้ว เจ้าหน้าที่ออกกฎหมายในต่างประเทศ
 
3. ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เมื่อ FDA ทราบถึงอาหารนำเข้าที่ไม่ปลอดภัย โดยวางแผนที่จะพัฒนาการสุ่มตรวจเป้าหมายที่ถูกจับตามอง และทดสอบสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง โดย FDA จะนำอาจบังคับการเรียกเก็บสินค้าออกจากตลาดมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
 
4. วัดผลความก้าวหน้าของ FDA ในการสร้างหลักประกันว่าโปรแกรมของ FDA ในเรื่องความปลอดภัยของอาหารนำเข้ายังคงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะพัฒนาระบบข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารและฟาร์มทั่วโลก เพื่อช่วยในการพิจารณาการจัดสรรทรัพยากรของ FDA ในการดำเนินการตามระบบควบคุมความปลอดภัยของอาหารนำเข้า เพราะการที่ FDA สามารถตรวจสอบและระบุพื้นที่ความเสี่ยงสูงนี้ จะช่วยให้ FDA สามารถใช้เครื่องมือควบคุมกฎระเบียบของตนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์