หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
เรื่องที่ไม่ควรคุยกับชาวกัมพูชา

1 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3384)

-ชาวกัมพูชาไม่ชอบให้ใครยกผู้อื่นขึ้นมาเปรียบเทียบกับตนเอง หรือสรรเสริญประเทศอื่นที่ทำให้ชาวกัมพูชารู้สึกด้อยกว่า

-ควรหลีกเลี่ยงการสนทนา วิพากษ์วิจารณ์โต้เถียงในประเด็นประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา เพราะเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ควรนำมาสนทนากัน เพราะบาดแผลของทั้งสองประเทศในเรื่องเหล่านี้ยังมีอยู่มาก

-ไม่ควรสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองหรือวิพากษ์วิจารณ์การเมืองปัจจุบันของกัมพูชา โดยเด็ดขาด เพราะอาจต้องโทษร้ายแรง
 
-ไม่ควรเปรียบเทียบเรื่องราวของสงครามอานามสยามยุทธ์ ซึ่งเป็นสงครามระหว่างไทยและเวียดนาม ในอดีตที่ใช้พื้นที่กัมพูชาในปัจจุบันเป็นสนามรบ


โดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์