หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

21 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1137)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA-JC) ครั้งที่ 12 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยจะมีการหารือประเด็นสำคัญ ได้แก่ การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยเฉพาะการเปิดเสรีลดหรือยกเลิกภาษีเพิ่มเติมในสินค้าที่ยังไม่มีการเปิดเสรีในรอบที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของรายการสินค้าทั้งหมด
 
ทั้งนี้ อาเซียนและจีนยังมีแผนจะหารือในประเด็นคงค้างต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้พิธีสารเพื่อยกระดับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน (ACFTA Upgrading Protocol) การบังคับใช้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้าฉบับใหม่ (Revised PSR) ของอาเซียนและจีนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กระบวนการตรวจสอบและรับรองด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างอาเซียน-จีน ขณะเดียวกัน อาเซียนจะขอให้จีนเร่งพิจารณาสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และโครงการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงผู้ประกอบการเพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก Revised PSR ซึ่งอาเซียนและจีนกำลังจะดำเนินการในเดือนกรกาคมนี้
 
"การประชุมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญในท่ามกลางวิกฤตการค้าโลกที่เกิดขึ้น ไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้และในฐานะประเทศผู้ประสานงานการหารือกับจีนเรื่องการยกระดับเอฟทีเออาเซียน-จีน จึงให้ความสำคัญกับการหารือเรื่องที่จะทำให้การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนราบรื่น การลดอุปสรรคทางการค้า ซึ่งกลไกสำคัญเบื้องต้น คือ การเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม และการผลักดันให้พิธีสาร ACFTA Upgrading Protocol และ Revised PSR ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว”

สำหรับจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียน ในปี 2560 การค้าระหว่างอาเซียนและจีนมีมูลค่า 441 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปจีนมูลค่า 186.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากจีนมูลค่า 254.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์