หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เอฟทีเอช่วยดันส่งออกข้าวไทย เล็งหารือจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดียเปิดตลาดเพิ่ม

17 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 943)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย เอฟทีเอช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทยไปประเทศคู่เจรจาขยายตัวเกือบทุกประเทศ หลังมีการปรับลดภาษี เล็งหารือจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และอินเดีย ที่ยังคงมีโควตาและเก็บภาษีสูง เปิดตลาดสินค้าข้าวเพิ่มเติม เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับข้าวไทย
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอของไทย 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลี และล่าสุดฮ่องกงที่จะมีผลใช้บังคับในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่านับตั้งแต่ความตกลงเอฟทีเอมีผลใช้บังคับ การส่งออกข้าวของไทยไปประเทศคู่เอฟทีเอขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด เช่น อาเซียน เพิ่มขึ้น 144% ออสเตรเลีย เพิ่ม 155% นิวซีแลนด์ เพิ่ม 135% เปรู เพิ่ม 464% และชิลี เพิ่ม 200% เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยกเลิกและทยอยลดการเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าข้าวจากไทยแล้ว
 
ทั้งนี้ มีบางประเทศที่เพิ่งเริ่มลดภาษี และยังคงกำหนดโควตาและเก็บภาษีสูง เช่น จีนเพิ่งเริ่มลดภาษีสินค้าข้าวบางรายการให้ไทยเมื่อปี 2561 และในรายการสำคัญ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวขัดสี รวมถึงข้าวหอมมะลิ จีนยังคงอัตราภาษีที่ 50% ขณะที่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย จัดให้ข้าวเป็นสินค้าอ่อนไหวและยังคงเก็บภาษีนำเข้าข้าวในอัตราที่สูง โดยเกาหลีใต้ เก็บภาษีนำเข้าข้าว 513% อินเดียเก็บภาษีนำเข้า 70 - 80% และญี่ปุ่นยังใช้ระบบโควตาภาษี โดยการนำเข้าข้าวภายใต้โควตา 682,000 ตันต่อปีจะไม่เสียภาษี แต่การนำเข้าข้าวนอกโควตา ต้องเสียภาษีในอัตรา 341 เยนต่อกิโลกรัม
 
"เอฟทีเอถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างแต้มต่อให้กับข้าวไทยในตลาดโลก ซึ่งกรมฯ จะเดินหน้าผลักดันให้ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดเพิ่มเติมให้ไทยภายใต้การเจรจาเอฟทีเอกรอบต่างๆ ทั้งการทบทวนความตกลงเอฟทีเอที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น เอฟทีเอที่ไทยทำกับอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย จีน และความตกลงเอฟทีเอที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) และการเจรจาจัดทำเอฟทีเอกับตุรกี ปากีสถาน และศรีลังกา เป็นต้น”
 
จากสถิติปี 2561 ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย โดยไทยส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกปริมาณ 11.089 ล้านตัน มูลค่า 5,619.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.34% เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นสัดส่วน 2.02% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย โดยมีตลาดส่งออกหลัก เช่น อาเซียน สัดส่วน 20.12% เบนิน สัดส่วน 11.19% และจีน สัดส่วน 9.81% เป็นต้น ส่วนมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยไปประเทศคู่เอฟทีเอ 17 ประเทศ รวม 1,870.4 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 33.29% ของการส่งออกสินค้าข้าวของไทย
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์