หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-รัสเซีย พร้อมกระชับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ

17 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 540)

(16 พ.ค. 2562) เวลา 13.30 น. นายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E.Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ไฟไหม้เครื่องบินของสายการบินแอโรฟลอตของรัสเซีย ซึ่งรัฐบาลไทยได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถึงประธานาธิบดีปูตินด้วยแล้ว
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียินดีที่ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียมีพลวัตขึ้นมากในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและพบหารือในโอกาสต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับประธานาธิบดีปูตินที่สิงคโปร์ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - รัสเซีย ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทวิภาคีไทย - รัสเซีย ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีที่การค้าระหว่างไทยและรัสเซียเมื่อปีที่ผ่านมามีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การค้าระหว่างกันให้เพิ่มเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563 ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนผลักดันกระบวนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU)
 
ด้านการลงทุน นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้ทราบว่า บริษัทรัสเซียสนใจเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนให้รัสเซียเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curves และในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) โดยเฉพาะด้านอากาศยาน นาโนเทคโนโลยี พลังงาน และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมั่นใจว่า รัสเซียจะใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ที่ตั้งของไทยที่เป็นประตูเชื่อมโยงตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้กรอบ ACMECS และ Thailand + 1 ได้ ทั้งนี้ ออท. รัสเซียฯ หวังให้นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการลงทุนจากไทยในรัสเซียให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้มีการค้าขายโดยใช้เงินสกุลท้องถิ่น และการใช้บัตรเครดิตของรัสเซียในไทยซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีจำนวนมากในไทย
 
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ ประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี และย้ำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งฝากให้รัฐบาลรัสเซียดูแลนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวไทยในรัสเซียด้วย
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับรัสเซียที่มีพัฒนาการที่ดีและมีความใกล้ชิด โดยนายกรัฐมนตรีประสงค์ให้รัสเซียส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทย อาทิ การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ
 
ในการนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยสนใจที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานกับรัสเซีย เนื่องจากรัสเซียมีศักยภาพในฐานะผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ และมีความก้าวหน้าในวิทยาการและเทคโนโลยีด้านพลังงาน นอกจากนี้รัสเซียยังมีความโดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงหวังว่าไทยกับรัสเซียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และสามารถจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในด้านดังกล่าวเพื่อเป็นพื้นฐานความร่วมมือได้โดยเร็ว
 
สำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาค ออท.รัสเซียฯ ยินดีกับการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน – รัสเซียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยเฉพาะข้อริเริ่มต่าง ๆ ของไทย เพื่อเสริมสร้างดุลยภาพ สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้เชิญประธานาธิบดีปูตินเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ที่ประเทศไทย พร้อมทั้งฝากความระลึกถึงไปยังประธานาธิบดีปูติน และนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟด้วย
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์