หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-รัสเซีย พร้อมกระชับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ

17 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 798)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรียินดีที่ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียมีพลวัตขึ้นมากในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายยินดีที่การค้าระหว่างไทยและรัสเซียเมื่อปีที่ผ่านมามีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การค้าระหว่างกันให้เพิ่มเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563 ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนผลักดันกระบวนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU)

ด้านการลงทุน นายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนให้รัสเซียเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curves และในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) โดยเฉพาะด้านอากาศยาน นาโนเทคโนโลยี พลังงาน และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมั่นใจว่า รัสเซียจะใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ที่ตั้งของไทยที่เป็นประตูเชื่อมโยงตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้กรอบ ACMECS และ Thailand + 1 ได้ ทั้งนี้ ออท. รัสเซียฯ หวังให้นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการลงทุนจากไทยในรัสเซียให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้มีการค้าขายโดยใช้เงินสกุลท้องถิ่น และการใช้บัตรเครดิตของรัสเซียในไทยซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีจำนวนมากในไทย

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ ประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีและย้ำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งฝากให้รัฐบาลรัสเซียดูแลนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวไทยในรัสเซียด้วย ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับรัสเซียที่มีพัฒนาการที่ดีและมีความใกล้ชิด โดยนายกรัฐมนตรีประสงค์ให้รัสเซียส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทย อาทิ การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยสนใจที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานกับรัสเซีย เนื่องจากรัสเซียมีศักยภาพในฐานะผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ และมีความก้าวหน้าในวิทยาการและเทคโนโลยีด้านพลังงาน นอกจากนี้รัสเซียยังมีความโดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงหวังว่าไทยกับรัสเซียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และสามารถจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในด้านดังกล่าวเพื่อเป็นพื้นฐานความร่วมมือได้โดยเร็ว

สำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาค ออท. รัสเซียฯ ยินดีกับการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน – รัสเซียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยเฉพาะข้อริเริ่มต่าง ๆ ของไทย เพื่อเสริมสร้างดุลยภาพ สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้เชิญประธานาธิบดีปูตินเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ที่ประเทศไทย พร้อมทั้งฝากความระลึกถึงไปยังประธานาธิบดีปูติน และนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟด้วย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์