หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
จำนวนท่าอากาศยานนานาชาติและในประเทศของมาเลเซีย

8 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 7050)

มาเลเซียมีท่าอากาศยานนานาชาติ 5 แห่ง ในประเทศ 16 แห่ง

มาเลเซียมีท่าอากาศยานนานาชาติทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่

1.Kuala Lumpur International Airport อยู่ในรัฐสลังงอร์บนแหลมมลายูฃ

2.Penang International Airport อยู่บนเกาะปีนัง

3.Langkawi International Airport อยู่บนเกาะลังกาวี

4.Kota Kinabalu International Airport อยู่ในรัฐซาบาห์บนเกาะบอร์เนียว
 
5.Kuching International Airport อยู่ในรัฐซาราวัค บนเกาะบอร์เนียว

สำหรับท่าอากาศยาน Kuala Lumper International Airport (KLIA) มีพื้นที่ 6.25 หมื่นไร่ (25,000 เอเคอร์) เป็นท่าอากาศยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย อยู่บริเวณเซปังในรัฐสลังงอร์ ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ไปทางใต้ประมาณ 55 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถยนต์บนทางหลวงพิเศษใช้เวลา ไม่เกิน 1 ชั่่วโมง

รัฐบาลมีแผนให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ปีละ 60 ล้านคน และขนส่งสินค้าได้ 3 ล้านตันภายในปี พ.ศ.2563 และมีแผนจะขยายการขนส่งผู้โดยสารได้ปีละ 100 ล้านคน และขนส่งสินค้าได้ 6 ล้านตันในอนาคต
นอกจากท่าอากาศยานนานาชาติแล้วยังมีท่าอากาศยานภายในประเทศอีก 16 แห่ง และสนามบินทางวิ่งสั้น (Stolport) อีก 18 แห่ง

 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์