หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม

15 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 958)

(14พ.ค.62) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม
 
สาระสำคัญ
การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรมจะเป็นผลงานหนึ่งที่เป็นรูปธรรม ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นศูนย์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จะสนับสนุนนโยบายผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและการดำเนินการให้เกิดผล เสริมสร้างศักยภาพและอำนวยความสะดวกในการดำเนินความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก องค์กรระหว่างประเทศ หรือหุ้นส่วนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุการมีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในอาเซียน โดยในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Informal ASEAN Breakfast ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยจะลงนามในเอกสารความตกลงฯ ในระหว่างการประชุม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการจัดตั้งศูนย์
 
 
ที่มา www.thaigov.gov.th
ภาพ ไทยรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์