หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“พาณิชย์” เตรียมจัดประชุมข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 9

15 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1160)

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 9 หรือ Thailand Rice Convention 2019 - TRC 2019 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้เชิญคนในวงการข้าวเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 800 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อิรัก อิหร่าน สหรัฐฯ แคนาดา สเปน และรัสเซีย เป็นต้น รวมทั้งเกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ มาหารือและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ข้าวโลก แนวโน้มและปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคา ทิศทางการค้าข้าว และนวัตกรรมข้าว เป็นต้น
 
"กระทรวงพาณิชย์จะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศและข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดี และนวัตกรรมจากข้าว เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ และแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก ตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วทุกทวีปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”
 
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Rice Style : ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต โดยจะเน้นการชูข้าวคุณภาพดีของไทย และข้าวที่นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิต เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความงาม คุณค่าทางโภชนาการ สินค้าที่มีนวัตกรรม ซึ่งข้าวของไทยสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้หมด เพราะมีข้าวคุณลักษณะพิเศษที่หลากหลาย ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวสีชนิดต่าง ๆ ข้าวออร์แกนิก และปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้อย่างมาก และกำลังเป็นมิติใหม่ของวงการการค้าข้าวของโลก
 
"ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้นำด้านการค้าและการส่งออกข้าวของโลก โดยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกมายาวนานต่อเนื่องกว่า 30 ปี แม้ปัจจุบันปริมาณส่งออกจะเป็นรองอินเดีย แต่ในแง่คุณภาพ ไทยยังคงเป็นผู้นำ โดยผู้ซื้อ ผู้นำเข้ายังคงมั่นใจในข้าวไทย และยิ่งไทยมีการรักษาคุณภาพ ดูแลคุณภาพ และเพิ่มสัดส่วนข้าวคุณภาพดี ข้าวลักษณะพิเศษ และข้าวนวัตกรรม ก็ยิ่งทำให้ตลาดการค้าข้าวของไทยมุ่งไปสู่ตลาดระดับบนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวดีขึ้น”
 
เป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2562 กรมฯ ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 10 ล้านตัน ลดจากปี 2561 ที่ส่งออกได้ 11.09 ล้านตัน มูลค่า 1.8 แสนล้านบาท
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์