หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง 3 เดือน)

15 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 586)

(14พ.ค.62)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้
 
1. ให้มีการพิจารณาการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา เป็น 24 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 จนครบระยะเวลาทดลอง 3 เดือน โดยให้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. การทดลองขยายเวลาฯ จะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยไม่รวมผู้โดยสาร รวมทั้ง ได้กำหนดประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ (Lorry) และประเภทรถพ่วง (Trailer) ไม่รวมรถกระบะหรือรถน้ำหนักเบา (Pick – up/Light weight) โดยจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง 2 คน ได้แก่ คนขับรถ 1 คน และผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน เท่านั้น
3. ให้คณะทำงานประเมินผลการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา 24 ชั่วโมง ที่จัดตั้งโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินผลการทดลองร่วมกับคณะทำงานประเมินผลฯ ฝ่ายมาเลเซีย
4. ให้จังหวัดสงขลาเตรียมการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับกระบวนการภายในที่เกี่ยวกับการทดลองขยายเวลาด่านฯ
 
 
ที่มา: www.thaigov.go.th ภาพ: ch3
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์