หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เวียดนามเตรียมอนุมัติโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเกือบ 100 แห่ง

14 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 428)

โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการจะเปิดดำเนินการในปี 2562 ศูนย์ควบคุมไฟฟ้าแห่งชาติ (The National Electricity System Control Center – AO) กล่าวว่า การดำเนินการจะมีความท้าทายหลายประการ เนื่องจากการผลิตที่ไม่เสถียร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity Group – EVN) รายงานว่า นักลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เกือบ 100 ราย จะสามารถเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์เมื่อขายไฟฟ้าในอัตรา 0.0935 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ตามกฤษฎีกาฉบับที่ 11/2017
 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นาย Tran Tuan Anh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามได้สั่งการให้คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบากเลียวตรวจสอบและเร่งพัฒนาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการโรงงานไฟฟ้าดังกล่าวเพื่อเก็บฐานข้อมูลรายงานให้กับรัฐบาล
 
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังสนับสุนนการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากก๊าซธรรมชาติ LNG ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 3,200 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับนักลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการให้สำเร็จ
 
ในขณะเดียวกัน การไฟฟ้าเวียดนามได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงรับฟังความเห็นจากนักลงทุนที่กำลังปรับปรุงโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ จะมีการยกร่างขั้นตอนและระเบียบสำหรับทดสอบ เพื่อประเมินก่อนอนุญาตให้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ (Commercial Operation Date – COD) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3 เดือน สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 98 โครงการ และถือเป็นความท้าทายในเชิงปฏิบัติ
 
นอกจากนี้ การไฟฟ้าเวียดนามได้แจ้งนักลงทุนทราบถึงสถานะของการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าในภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนาม และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคอขวด (Bottleneck) ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งตัวแทนของ AO กล่าวในที่ประชุมว่า ความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์มีความปรวนแปรตลอดฤดูกาลของปี รวมถึงการผลิตไฟฟ้าของโรงงานที่เร่งการผลิตแล้วในภูมิภาคทำให้เกิดความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป (กำหนด COD ของรัฐบาลเวียดนาม) นักลงทุนจะต้องรับประกันว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบโครงข่ายสายไฟฟ้าและหม้อแปลงให้ถูกใช้งานมากเกินไป เนื่องจากอาจจะทำให้แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิกเกินขีดจำกัด 110 กิโลโวลต์ โดยเฉพาะในจังหวัดนินห์ถ่วนและจังหวัดบิ่นห์ถ่วนเนื่องจากปัญหาคอขวดดังกล่าว ทาง AO ขอให้นักลงทุนส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาครัฐก่อนกำหนด COD ของโครงการโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
 
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเวียดนาม นาย Tran Dinh Nhan กล่าวว่า การไฟฟ้าเวียดนามจะรวบรวมข้อคิดเห็นของนักลงทุน และยกร่างข้อบังคับรวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ประเมิน และการให้จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งหมดภายใต้การไฟฟ้าเวียดนามพร้อมสนับสนุนนักลงทุน และส่งเสริมให้นักลงทุนดำเนินการ COD ได้ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามกำหนด
 
 
ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์