หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

14 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1022)

จัดแสดง
แหล่งเรียนรู้ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอาเซียน อัตลักษณ์ ความเป็นมา ที่มีทั้งความแตกต่างและคล้ายคลึงกันของอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในภูมิภาค -เปิดทางการในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ในโอกาสครบรอบ 48 ปีสถาปนาอาเซียน
 
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน
1.เราอยู่ร่วมกัน (เป็นเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ดินแดนอุษาคเนย์)
2.ผูกพันหนึ่งเดียว (ทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนด้วยมุมมองในมิติเชิงวัฒนธรรม)
3.เที่ยวไปในอาเซียน (สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่บนถนนแห่งวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
4.หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง (นิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนจากทุกชาติสมาชิก)
5.เรียนรู้ในสวน (ASEAN บริการสืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน)
6.ชวนกันสร้างสรรค์ (เป็นพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับรูปแบบกิจกรรม สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน)
 
ที่ตั้ง 88 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
ทำให้ไทย
1.มีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียนที่ทันสมัยให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้
2.เป็นศูนย์กลางการรวบรวมวัฒนธรรมของอาเซียนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของไทย
3.แสดงถึงความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี แสดงถึงความมีศักยภาพ
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์