หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

14 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 890)

ภารกิจ
ศูนย์กลางการประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในภูมิภาคด้านต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงทางทะเล การรักษาสันติภาพ การต่อต้านการก่อการร้าย การปฏิบัติการทุ่นระเบิด การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
 
ตั้งอยู่ที่ กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
การปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมาล่าสุด
-สถานการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 29ก.ย.61
-การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เมื่อเดือนก.ค.61
 
ไทยได้อะไรจากศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
-ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีด้านการบรรเทาสาธารณภัย
-เป็นศูนย์กลางการบรรเทาสาธารณภัยในอาเซียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี การแสดงถึงศักยภาพของไทยในเรื่องนี้
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์