หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมนานาชาติเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน

14 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 978)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมนานาชาติเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน "International Conference on Cybersecurity : Implications on Peace and Security in the ASEAN Regional” ภายใต้หัวข้อ "National and Regional Experience in Promoting Peace, Security and Capacity Building through Cybersecurity” ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ
 
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง แบ่งปันองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผลกระทบภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือภัยคุกคาม การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกรอบกฎหมาย และการพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 
 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์