หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนจับมือออสซี่-กีวี่ ถกอัพเกรดเอฟทีเอ มุ่งทำกฎเกณฑ์ที่ทันสมัย เพิ่มการเปิดตลาด

14 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 803)

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA - JC) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลียว่า สมาชิกทั้ง 12 ประเทศ ได้หารือเพื่อเตรียมแผนการยกระดับความตกลงเอฟทีเอให้มีกฎเกณฑ์ที่ทันสมัย มีระดับข้อผูกพันเปิดตลาดที่สูงขึ้น ภายหลังจากมีผลบังคับใช้มาแล้วเกือบ 10 ปี โดยต้องการให้มีมาตรฐานสูงเทียบเท่ากับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ระหว่างอาเซียน และ 6 คู่เจรจา คือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคแข็งแกร่ง ท่ามกลางความตึงเครียดและการปกป้องทางการค้าจากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
 
"สมาชิกได้ตั้งเป้าหมายเริ่มพูดคุยเพื่ออัพเกรดความตกลงในเดือนเมษายน 2563 โดยยังคงให้ความสำคัญกับ RCEP เป็นอันดับแรก แต่หากเรื่องใดเจรจาใน RCEP จบแล้ว สมาชิก AANZFTA ก็อาจเอาเรื่องนั้นมาคุยเพื่ออัพเกรดกันก่อน ซึ่งประเด็นที่จะอัพเกรดจะมีทั้งการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การแข่งขัน เป็นต้น”
 
นายรณรงค์กล่าวว่า สำหรับเรื่องที่จะมีการยกระดับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้เอื้อประโยชน์ต่อการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการนำเข้าและการส่งออกของสมาชิก ด้านการค้าบริการและการลงทุน จะปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อผูกพันเปิดตลาดบริการให้ทันสมัยและมาตรฐานสูง โดยเฉพาะบริการทางการเงินและบริการโทรคมนาคม สำหรับการลงทุนให้ครอบคลุมถึงเรื่องการความคุ้มครองการลงทุน ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะเน้นเรื่องความโปร่งใสในการกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะให้มีการปกป้องคุ้มครองข้อมูลและผู้บริโภคออนไลน์ การรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ การที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เปิดเสรีอย่างมากและมีมาตรฐานการเปิดตลาดสูงอาจทำให้อาเซียนต้องปรับตัวเองให้พร้อมรองรับ แต่อาเซียนได้หารือกันแล้วว่าการเปิดเสรีหรือการเจรจาในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้ AANZFTA จะไม่เกินไปกว่าระดับการเปิดเสรีของอาเซียนใน RCEP และจะไม่ทำให้ไทยต้องแก้ไขกฎหมายใด ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีมากกว่าที่กฎหมายในปัจจุบันได้กำหนดไว้ และในที่สุดหากสมาชิก 12 ประเทศ ยกระดับ AANZFTA ได้แล้วจะทำให้ความตกลงนี้กลายเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองจาก RCEP
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์