หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ชื่นใจไทยแลนด์ คณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ฯ รับรองการเสนอ 2 อุทยานเป็นมรดกอาเซียน

10 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1583)

คนไทยร่วมภูมิใจ หลังคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB) รับรองการเสนอ อช.หมู่เกาะอ่างทอง และ อช.หาดเจ้าไหม-ขหล.หมู่เกาะลิบง เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน แห่งใหม่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 29 (The 29th Meeting of ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โดยได้นำเสนอรายละเอียดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เพื่อประกาศเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทย (ASEAN Heritage Park- AHP) ต่อที่ประชุม

ในการนี้ ที่ประชุม AWGNCB ได้ให้การรับรองการนำเสนอพื้นที่ทั้งสองแห่งของประเทศไทย รวมถึงพื้นที่คุ้มครอง 3 แห่ง ของเมียนมาและเวียดนามโดยขั้นตอนต่อไป จะต้องผ่านการรับรอง จากเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASOEN) ก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน (AMME) ในเดือนตุลาคม และประกาศรับรอง AHP แห่งใหม่ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ASEAN Summit 2019 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไป


ที่มา - ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
         https://www.facebook.com/prhotnews02/posts/1783207035158108


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์