หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.วัฒนธรรม เร่งผลักดันการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างไทย-จีน

10 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 927)

.วัฒนธรรม เร่งผลักดันการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างไทย-จีน พร้อมจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่ 5 ต้นเดือนกรกฎาคมนี้

 

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีน - ไทย  และส่งเสริมการสร้างความเข้าใจด้านประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม วิถีชีวิตระหว่างสองประเทศผ่านสื่อบันเทิง  โดยได้หารือถึงการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์ไทย - จีน 2562 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคมนี้   เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้สื่อภาพยนตร์เป็นตัวกลาง นำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำภาพยนตร์ในชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศมาจัดฉายให้ประชาชนรับชม พร้อมขยายความร่วมมือจัดฉายภาพยนตร์จากจีน เกาหลี และญี่ปุ่น การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย-จีนในเมืองต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  อาทิ นครกวางโจว คุณหมิง เซียงไฮ้ เฉิงตู หนานหนิง ซีอาน เซี่ยเหมิน ฮ่องกงและชิงต่าว ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการขยายฐานการผลิต การตลาดและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคต

 

ที่มา http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190508152645366

     

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์