หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สิงคโปร์ดึงนักลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

7 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 554)

สิงคโปร์วางแผนที่จะดึงดูดบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้เข้ามาลงทุนและตั้งโรงงานในสิงคโปร์มากขึ้น ภายหลังจากเมื่อปีที่แล้วที่บริษัท Dyson ประกาศจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์กําลังสร้างความเชื่อมโยงกับตลาดโลกโดยทําข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และใช้การมีแรงงานท้องถิ่นที่มีทักษะสูง และกฎระเบียบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจุดแข็งในการดึงดูดบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า
 
นาย Chng Kai Fong กรรมการผู้จัดการของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ (EDB) กล่าว ว่า สิงคโปร์อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่น ๆ อีก 2 – 3 ราย โดยไม่ต้องการให้บริษัท Dyson ผูกขาดแต่เพียงเจ้าเดียว โดยมีแนวคิดสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ แม้ว่าสิงคโปร์จะมีแรงงานที่มีค่าแรงสูง แต่สิงคโปร์ก็จะใช้ระบบเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยทุ่นแรง
 
อนึ่ง บริษัท Dyson เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษ มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องเป่าผมและเครื่องดูดฝุ่น วางแผนว่า จะสร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าในสิงคโปร์ได้แล้วเสร็จภายในปี 2563 และจะผลิตต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าในสิงคโปร์ให้ได้ภายในปี 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อขยายธุรกิจสู่ภาคยานยนต์ ทั้งนี้ นาย James Dyson ได้มีแผนจะย้ายสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ จากอังกฤษมายังสิงคโปร์ เนื่องจากเห็นศักยภาพการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย
 
ปัจจุบัน สิงคโปร์ยังไม่มีโรงงานผลิตรถยนต์ และเป็นหนึ่งในประเทศที่ราคารถยนต์แพงที่สุดในโลก ทั้งนี้ นาย Elon Musk ได้เคยลงข้อความใน Twitter เมื่อเดือนมกราคม 2562 ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ค่อยอํานวยความสะดวก ในการทําธุรกิจของบริษัท Tesla เท่าใดนัก โดย Tesla ได้พยายามนํารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในสิงคโปร์แต่รัฐบาลสิงคโปร์ไม่สนับสนุน
 
นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีแผนในการเพิ่มภาษีคาร์บอน เพื่อให้บรรลุข้อตกลงใน Paris Agreement อย่างไรก็ดี ก็จะทําให้ต้นทุนราคารถยนต์สูงขึ้นอีก หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
 
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์