หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สปป.ลาวส่งออกกาแฟปี 2561 มูลค่าทะลุ 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

7 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 688)

องค์การกาแฟโลก (ICO) รายงานเกี่ยวกับผลผลิตกาแฟทั่วโลกในฤดูกาล ปี 2560-2561 ว่า มีผลผลิตกาแฟทั่วโลกประมาณ 9,579,600 ตัน เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลปี 2559-2560 ร้อยละ 1.2 และเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นภูมิภาคละตินอเมริกาตอนใต้ ที่ลดลงร้อยละ 6.1 ภูมิภาคที่น่าสนใจ ได้แก่ ภูมิภาคแอฟริกาซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 หรือประมาณ 1,059,600 ตัน ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และภูมิภาคละตินอเมริกาตอนกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ทั้งนี้ ผลผลิตกาแฟ Robusta มีปริมาณการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 ขณะที่กาแฟ Arabica ลดลงร้อยละ 4.6
 
ตามรายงานของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ในปี 2561 สปป.ลาว มีพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 97,400 เฮกตาร์ มีผลผลิต 154,435 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2557 และสามารถส่งออกได้ถึง 31,495 ตัน คิดเป็นมูลค่า 69,902,867 ดอลลาร์สหรัฐ
 
การปลูกกาแฟของ สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 ได้รับการพัฒนาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเนื่องจากมีนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศสนใจเข้าไปลงทุนมากขึ้น
 
ในปี 2558 สปป.ลาว มีพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 93,280 เฮกตาร์ มีผลผลิต 136,120 ตัน ปี 2559 มีพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 95,975 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 136,600 ตัน ปี 2560 มีพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 97,400 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 154,135 ตัน โดยมีพื้นที่การปลูกกาแฟใน 11 แขวง ได้แก่ แขวงพงสาลี อุดมไซ หัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบุลี เชียงขวาง ไซสมบูน สาละวัน เซกอง อัดตะปือ และแขวงจำปาสัก โดยแขวงที่มีพื้นที่การปลูกกาแฟมากที่สุด ได้แก่ แขวงจำปาสัก 51,200 เฮกตาร์ แขวงสาละวัน 24,000 เฮกตาร์ และแขวงเซกอง 13,370 เฮกตาร์
 
อย่างไรก็ดี การส่งออกกาแฟของ สปป.ลาว ในระยะที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยปริมาณการผลิตและมูลค่าการส่งออกยังไม่มีเสถียรภาพ ปี 2559 ส่งออกได้จำนวน 51,383 ตัน คิดเป็นมูลค่า 96.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่สามารถส่งออกได้จำนวน 21,159 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 51.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในปี 2560 ส่งออกได้เพียงจำนวน 28,320 ตัน คิดเป็นมูลค่า 77.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปี 2561 ส่งออกได้จำนวน 31,495 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 69.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดสำคัญของผลิตภัณฑ์กาแฟลาว ได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะจีน เวียดนาม ญี่ปุ่นและไทย และสหรัฐอเมริกา
 
ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์