หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมนานาชาติในหัวข้อ “Cybersecurity : Implications on Peace and Security in the ASEAN Region”

3 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 958)

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ "Cybersecurity : Implications on Peace and Security in the ASEAN Region” ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยการประชุมดังกล่าวจัดเป็น Public Event ที่เปิดให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมได้เพื่อรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและต่างประเทศ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท Microsoft บริษัท Palo Alto Network และบริษัท CISCO
 
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่ในยุคปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการป้องกันและรับมือกับภัยดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในยุค 4.0
 
การประชุมนานาชาติในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ ในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่มุ่งเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ www.cybersecuritythailand.com
 
ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์