หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22

1 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 637)

(30เม.ย.62) ครม.เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22
 
สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ประกอบด้วย การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคที่ผ่านมา ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของการดำเนินการทางการเงินของอาเซียน+3 มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) AMRO ซึ่งที่ประชุม AFMGM+3 ยืนยันที่จะสนับสนุน AMRO อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีอิสระ น่าเชื่อถือ และเป็นมืออาชีพ มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) ตลอดจนความร่วมมือทางการเงินของอาเซียน+3 สำหรับเงินทุนและการประกันภัยเพื่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (The Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility: SEADRIF)
 
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 22 (การประชุมฯ) ร่วมกับกระทรวงการคลังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีกำหนดเดินทางเป็นประธานร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 จะพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวในช่วงการประชุม AFMGM+3 ครั้งที่ 22 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
 
สำหรับการประชุมฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกและของภูมิภาค กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้การเติบโตของโลกมีความแข็งแกร่งยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม โดยในปีนี้เป็นการครบรอบ 20 ปีของการดำเนินการทางการเงินของอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Process) จึงจะมีการหารือถึงวิสัยทัศน์ในอนาคต รวมถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสำหรับรองรับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการทางการเงินนับตั้งแต่การประชุม AFMGM+3 ครั้งล่าสุด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์